CLÀUSULA LEGAL

De conformitat amb l’establert a la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament de titularitat d’INICIATIVES EVENTS SL amb CIF B64709363 i amb domicili social situat al carrer FRANÇA, 7 08700 IGUALADA (BARCELONA), amb la finalitat d’atendre a les seves consultes i poder atendre els compromisos derivats de la relació que mantenim amb vostè. En compliment amb la normativa vigent, INICIATIVES EVENTS SL informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per al compliment dels preceptes esmentats amb anterioritat.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han sigut modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-los per les finalitats esmentades.

INICIATIVES EVENTS SL informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que INICIATIVES EVENTS SL es compromet a adoptar totes les mesures raonables per a que aquests es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’ accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal, així com del consentiment prestat per el tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic info@events.cat.

Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

L’enviament de les dades introduïdes al nostre formulari de contacte implica l’acceptació d’aquesta clàusula.